ฟอสซิลรอยประทับของใบเฟิร์นจากยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส จาก อ.นาด้วง จ.เลย