ไม้กลายเป็นหินพืชกลุ่มสนยุคไดโนเสาร์
อายุประมาณ ๑๕๐ ล้านปีก่อน จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา