ฟันกรามแรดโบราณ
พบที่บ่อทรายท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา