Back to Top

Venue

พิมพ์ พิมพ์

สถานที่จัดงานประชุมวิชาการ

โรงแรมเซ็นทารา โคราช Centara Korat
880 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

               

 

 

โรงแรม Viva Hotel 
ห่างจากสถานที่จัดงาน 350 เมตร
เบอร์โทรศัพท์ 065 993 5999
โรงแรม บีทู โคราช
ห่างจากสถานที่จัดงาน 1.1 กิโลเมตร
เบอร์โทรศัพท์ 044 000 907
โรงแรม Anakin boutique hotel
ห่างจากสถานที่จัดงาน 1.4 กิโลเมตร
เบอร์โทรศัพท์ 080 326 4695
โรงแรมสุขมาสก์ภิรมย์
ห่างจากสถานที่จัดงาน 600 เมตร
เบอร์โทรศัพท์ 096 886 4969
โรงแรม Triple B sleep and relax
ห่างจากสถานที่จัดงาน 1.1 กิโลเมตร
เบอร์โทรศัพท์ 061 929 4942
โรงแรม ABM Service residence
ห่างจากสถานที่จัดงาน 270 เมตร
เบอร์โทรศัพท์ 088 377 5499
 
โรงแรม ดิ โอเชียน เรสซิเดนท์ โคราช
ห่างจากสถานที่จัดงาน 700 เมตร
เบอร์โทรศัพท์ 044 248 688
โรงแรมธัญญะวิทย์อพาร์ทเมนท์
ห่างจากสถานที่จัดงาน 200 เมตร
เบอร์โทรศัพท์ 044 247 400