Back to Top

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

พิมพ์ พิมพ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Geoparks Network Symposium)

และมหกรรมจีโอพาร์คและฟอสซิล (Geopark and Fossil Festival 2023)

ระหว่างวันที่ 8 - 10  มิถุนายน 2566 

ณ โคราชฮอลล์ Korat Hall ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช 

จังหวัดนครราชสีมา