การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
   
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
การจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์
คู่มือความรู้ เรื่องปลาโบราณโคราช
คู่มือความรู้ เรื่องช้างดึกดำบรรพ์โคราช
คู่มือการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง
เทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง