วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566
0
0

16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2566 

และแผนธุรกิจของสถาบัน 

 

 

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2563 และแผนธุรกิจของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานของสถาบัน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์   ประธานหลักสูตร บธ.บ. (การตลาด) ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)  รวมถึง นายฐาปนะ แสงวีสูตร และนางสาวชุติมา ปั้นนอก ผู้ช่วยวิทยากร มาให้ความรู้ ช่วยให้สถาบันจัดทำคู่มือแผนธุรกิจได้สำเร็จและนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

  

 

   
         
   

196396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
194
401
1135
193019
2085
9593
196396

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-07 13:31