วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565
0
0

5 มีนาคม 2563 สถาบันทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 บุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทัศนศึกษานอกสถานที่ของสถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้สนใจต่างๆ  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นปัญหาในระดับโลกอยู่ตอนนี้ สถาบันจึงได้ทำการทำความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ ห้องประชุม สำนักงาน และอาคารวิจัย รวมถึงในส่วนบ้านพักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite ; NaOCl) รวมถึงมีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลที่มีส่วนประกอบของเอธิลแอลกอฮอล์ไม่่ต่ำกว่า 75% (ethyl alcohol หรือ ethanol 75% v/v) ซึ่งจัดเตรียมโดยกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันเอง ให้ผู้มาติดต่อราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ใช้ทำความสะอาดมือเพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อกับทางสถาบัน

  

 

   
         
   

152935
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
184
262
1582
148537
587
8651
152935

Your IP: 34.239.154.240
2022-12-03 15:17