วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
0
0

9 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบรรพชีวินวิทยากับ

ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจากประเทศเยอรมนี    

 

ระหว่างวันที่ 9 -28 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดย ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ Dr.Stephan Schaal ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรพชีวินวิทยาจาก Departmental Leadership and Messel Research ภายใต้ Lagerstätte Messel Pit Fossil Site and other eocene Lagerstätten, Organization of mining and managing of UNESCO World Heritage Messel ประเทศเยอรมนี ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบรรพชีวินวิทยาในการสำรวจ ศึกษา วิจัย รวมถึงการอนุรักษ์ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Biodiversity และให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านบรรพชีวินวิทยาแก่นักศึกษาฝึกงานจากประเทศ เยอรมนี  จำนวน 2 คน ประกอบด้วย Mrs. Carla Orenstein Mr. Christopher Reichert  เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและพื้นที่มรดกโลกของยูเนสโก ประเทศเยอรมนี โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นสถาบันที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในระดับนานาชาติหลากหลายสาขา อีกทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาวิจัย และแสดงถึงความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของการสำรวจ ศึกษา วิจัย และการให้บริการวิชาการของสถาบัน ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

                          
                          

 

 

   
         
   

068226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
118
367
66406
4676
5426
68226

Your IP: 3.236.239.91
2021-10-25 23:35