วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566
0
0

14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

ภายใต้หัวข้อจีโอพาร์คโลกและการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์ค

    

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดย ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการ และดร.จรูญ ด้วงกระยอม เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ภายใต้หัวข้อจีโอพาร์คโลกและการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์ค โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 208 คน นำโดยนายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสุนันท์ คำกอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง และคณะ ร่วมกันระดมความคิด กิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้โคราชจีโอพาร์ค สู่การนำไปใช้ในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาได้มีนโยบายให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยจีโอพาร์ค เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และนำเสนอทางเลือกการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย

                      
 

 

   
         
   

196264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
401
1003
193019
1953
9593
196264

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-07 11:47