วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ขั้นตอนการจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์

 1. โทรศัพท์มาจองวันและรอบในการเข้าชม กับเจ้าหน้าที่ เบอร์ 044-370739-40 มือถือ 080-1651070 ติดต่อ คุณลาวัลย์  ตอสกุล
 2. เมื่อได้รอบการเข้าชมแล้วทำหนังสือยืนยันการเข้าชม  ดังนี้
  2.1  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
  2.2  แจ้งชื่อโรงเรียน  จำนวนนักเรียน , คณะครู , ผู้ปกครอง ตามจำนวนที่จะเข้าชม
  2.3  ส่งหนังสือขอเข้าชม ทางโทรสาร ที่เบอร์ 044 – 370742 หรือส่งมาทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมาไม่ทันรอบการเข้าชมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณลาวัลย์  ตอสกุล เบอร์โทร 080-1651070 โดยด่วน
 4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 044-370739-40  มือถือ 080-1651070  แฟกซ์  044-370742 
  ทางไลน์: museum  เฟสบุค: พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน หรือ www.facebook.com/koratfossil  
 5. ดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.khoratfossil.org

ขั้นตอนการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 1. เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงพิพิธภัณฑ์ รวมตัวที่จุดบริการนักท่องเที่ยว
 2. ติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่เค้าเตอร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
 3. รับฟังคำแนะนำเบื้องต้นจากมัคคุเทศก์
 4. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตามรอบการจอง

 

รอบการเข้าเยี่ยมชม มี 7 รอบ ดังนี้

พิพิธภัณฑ์เปิดทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์  

รอบที่ 1  เวลา   9.00 น.   

รอบที่ 2  เวลา 10.00 น.   

รอบที่ 3  เวลา 11.00 น.

รอบที่ 4  เวลา 12.00 น.   

รอบที่ 5  เวลา 13.00 น.   

รอบที่ 6  เวลา 14.00  น.

รอบที่ 7  เวลา 15.00  น.

 

อัตราค่าบริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

นักเรียนอนุบาล-ปวช.                                 20      บาท
นักศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี                          30      บาท
ผู้ใหญ่                                                       50      บาท
เด็กต่างชาติ (Youth)                                  50      บาท
ชาวต่างชาติ (Foreigner)                           120      บาท
พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)        ฟรี (บริจาคตามศรัทธา)
ผู้ทุพพลภาพ                                               ฟรี

 

กฏระเบียบการเข้าชม

 1. สวมใส่หน้ากากอนามัย
 2. ห้ามจับฟอสซิล
 3. ห้ามส่งเสียงดัง
 4. ห้ามวิ่ง
 5. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าในอาคารพิพิธภัณฑ์
 6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารพิพิธภัณฑ์
 7. ไม่ควรนำกระเป๋าใบใหญ่ๆ เข้าชม