วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2565

พนักงานทั่วไป

 
นายบุญธรรม รวมดอน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายเจริญ แพปรุ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย
     
     
นางลำไพ โหราฤทธิ์
พนักงานทำความสะอาด
น.ส.ศรัณยาพร จรรยาประเสริฐ
พนักงานทำความสะอาด
นางวันดี มหาชัย  
พนักงานทำความสะอาด
     
     
 นางดำรงค์ คนคม
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
นายสุริพล ปราบจะนด
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
นายวิตร์ รักมิตร
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ 
     
   
นายผล เสือสูงเนิน
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
นายสุธน รวมดอน
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์