วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คณะกรรมการบริหาร

   
  ผศ.ดร.ณัฏฐินี  ทองดี
ผู้อำนวยการ
 
     
     
อ.ขวัญอิสรา  ภูมิศิริไพบูลย์
รองผอ.ฝ่ายบริหารและ
ยกระดับองค์กรสู่ธุรกิจเพื่อสังคม
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
รองผอ.ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.นิรวิทธ์  เพียราษฎร์
รองผอ.ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสมรรถนะมนุษย์