วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

บ้านพักรับรอง

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บ้านพักรับรอง ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

บ้านพักรับรอง จำนวนผู้พัก รายละเอียด ราคา (บาท/คืน)
หลังที่ 1 7 คน

บ้านหลังใหญ่ 2 ชั้นที่ 1 ห้องรับแขก ห้องครัว

ชั้นที่ 2 มีห้องพัก 3 ห้อง พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก
ห้องนอนที่ 1 ห้องขนาดใหญ่ มี 4 เตียง
ห้องนอนที่ 2 มีเตียงเดี่ยว ขนาด 6 ฟุต 1 เตียง
ห้องนอนที่ 3 มีเตียงเดี่ยว ขนาด 3 ฟุต 1 เตียง
- ห้องน้ำ 2 ห้อง
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องซักผ้า
- ตู้เย็น
- ตู้เสื้อผ้า
- โคมไฟ
- โต๊ะทำงาน
- กระติกน้ำร้อน
- แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ

3,500

 

บ้านพักรับรอง จำนวนผู้พัก รายละเอียด ราคา (บาท/คืน)
หลังที่ 2 4 คน

บ้านพัก 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ห้องรับแขก ห้องครัว
ชั้นที่ 2 มีห้องพัก 2 ห้อง พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก
ห้องนอนที่ 1 เตียงเดี่ยว (พักได้ 2 คน)
ห้องนอนที่ 2 เตียงเดี่ยว (พักได้ 2 คน)

- ห้องน้ำ 2 ห้อง
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องซักผ้า
- ตู้เย็น
- ตู้เสื้อผ้า
- โคมไฟ
- โต๊ะทำงาน
- กระติกน้ำร้อน
- แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ

2,000

 

บ้านพักรับรอง จำนวนผู้พัก รายละเอียด ราคา (บาท/คืน)
หลังที่ 3 4 คน

บ้านพัก 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ห้องรับแขก ห้องครัว
ชั้นที่ 2 มีห้องพัก 2 ห้อง พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก
ห้องนอนที่ 1 เตียงเดี่ยว (พักได้ 2 คน)
ห้องนอนที่ 2 เตียงเดี่ยว (พักได้ 2 คน)

- ห้องน้ำ 2 ห้อง
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องซักผ้า
- ตู้เย็น
- ตู้เสื้อผ้า
- โคมไฟ
- โต๊ะทำงาน
- กระติกน้ำร้อน
- แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ

2,000

หมายเหตุ
- พักรายบุคคลเป็นห้อง ห้องละ 500 บาท/คืน (พักได้ 2 คน)
- เพิ่มที่นอนเสริม 150 บาท/คน
- เข้าพักรายเดือน (พักทั้งหลัง) หลังที่ 1 เดือนละ 5,000 บาท (ค่าไฟคิดตามมิเตอร์)
- เข้าพักรายเดือน (พักทั้งหลัง) หลังที่ 2,3 เดือนละ 3,500 บาท (ค่าไฟคิดตามมิเตอร์)