วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

แผนที่การเดินทาง

แผนที่

Cool กรณีที่มาจาก กทม. ถนนเส้นมิตรภาพ ให้กลับรถที่สะพานกลับรถโคกกรวด กม. 133  เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จะมีป้ายบอกทางและไปอีก 11.5 กม. ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน   จุดสังเกต อยู่ติดกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

Cool กรณีมาจากจังหวัดนครราชสีมา  เส้นถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปักธงชัย จะมีป้ายบอกทางไป อีก 12 กม. เลี้ยวขวาเข้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประตู 2  (ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพย์และสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  ประมาณ 3 กม. ให้เลี้ยวซ้าย มาทางวัดหนองปลิง อีกประมาณ 2 กม. ก็ถึงพิพิธภัณฑ์

ที่ตั้งสถาบันวิจัยฯ และติดต่อสอบถาม
เลขที่ 184  หมู่ 7  ถ.มิตรภาพ – หนองปลิง  บ้านโกรกเดือนห้า  
ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000

โทรศัพท์ 044-370739-40   โทรสาร 044-370742
งานวิจัยโทรศัพท์ 044-370741