วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE 10 มกราคม 2563 สถาบันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี... Read More...
IMAGE 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ... Read More...
IMAGE 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... Read More...
IMAGE 17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   วันศุกร์ที่ 17... Read More...
IMAGE 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันให้คำปรึกษาการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์เต่า

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ... Read More...
IMAGE 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural and environmental... Read More...
IMAGE 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ... Read More...

4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural

and environmental history, Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

 

   

 

ระหว่างวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์จาก Museum of natural and environmental history, Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น Ryukoku University และ Tokai University ประกอบด้วย Mr. Yutaka Kunimatsu (Ryukoku University, Professor) Mr. Soichiro Kusaka (Tokai University, Assistant Professor) Mr. Shunsuke Ueoka (Tokai University, undergraduate student) และ Mr. Yuichiro Nishioka (Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka, Researcher) ศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์  เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีภารกิจในการสำรวจ ศึกษา วิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ การศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่าย จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จได้ดังเป้าหมายของสถาบันฯ รวมไปถึงบทบาทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งนอกจากบทบาททางการศึกษาแล้วยังมีบทบาททางด้านการวิจัยซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการในระดับนานาชาติ