วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE 10 มกราคม 2563 สถาบันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี... Read More...
IMAGE 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ... Read More...
IMAGE 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... Read More...
IMAGE 17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   วันศุกร์ที่ 17... Read More...
IMAGE 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันให้คำปรึกษาการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์เต่า

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ... Read More...
IMAGE 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural and environmental... Read More...
IMAGE 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ... Read More...

17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนผดุงอิสลาม อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนจะได้เข้าเรียนรู้กิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานกิจกรรมสีสันจากธรรามชาติ  ฐานกิจกรรมการอนุรักษ์ฟอสซิล และเข้าเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจศึกษาเรียนรู้ โดยผ่านการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ให้คำแนะนำ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม นำสังคม”