วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE 10 มกราคม 2563 สถาบันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี... Read More...
IMAGE 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ... Read More...
IMAGE 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... Read More...
IMAGE 17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   วันศุกร์ที่ 17... Read More...
IMAGE 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันให้คำปรึกษาการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์เต่า

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ... Read More...
IMAGE 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural and environmental... Read More...
IMAGE 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ... Read More...

14 มกราคม 2563 สถาบันต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถาบันได้ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ทางสถาบันได้ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสถาบันให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทางคณะผู้บริหารได้แสดงความใจที่จะร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชไปสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก และร่วมกันส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนโดยการนำหลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์คไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน