วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

        ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน (ลูกจ้างรายวัน) 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งแม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>>

 
ประกาศรับสมัครงาน
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ รับสมัครพนักงาน (ลูกจ้างรายวัน) 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>