วันพุธ, 27 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

ประกาศ  เรื่องประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2564 

   สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เปิดให้บุคคลภายนอกเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าบริเวณสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

   รายละเอียดเพิ่มเติม >>