ดู สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
สนใจติดต่อเข้าชมได้ เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อความสะดวกในการเข้าชมถ้ามาเป็นหมู่คณะกรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน **หมายเหตุ ทางพิพิธภัณฑ์ไม่รับจองการเข้าชมผ่านทาง E-mail ค่ะ ถ้ามาเป็นหมู่คณะให้ติดต่อจองมาทางโทรศัพท์ค่ะ
พัฒนาโดย:
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  184 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี
อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 - 370739 - 41  โทรสาร : 044 - 370742
Website : http://www.khoratfossil.org
สนับสนุนการพัฒนาโดย:
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :0 2 333 3700 ต่อ 7000
Website : http://www.stkc.go.th