หน้าหลัก
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday91
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week372
mod_vvisit_counterThis month372
mod_vvisit_counterAll1554807
Who's Online
research 2008
 
Active Image

Duangkrayom, J., Ratanasthien, B., Uttamo, W., Kandharosa, W., Chonglakmani, C.
              and Jintasakul, P. 2008. Sedimentology and Palaeogeography at the New
              Pleistocene Fossil Site of Northeastern, Thailand, In: The Gondwana 13,
             
September 15-17, Dali, Yunnan Province, China, p. 40.

Hanta, R., Ratanasthien, B., Kunimatsu. Y, Saegusa, H., Nakaya, H., Nagaoka, S.,
              and Jintasakul, P. 2008.
A new species of Bothriodontinae,
              Merycopotamus thachangensis (Cetartiodactyla, Anthracotheriidae) from
              the Late Miocene of Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand. Journal 
           of Vertebrate Paleontology
28(4): 1182-1188. ( Link )

Rugmai, W., Grote, P. J., Chonglakmani, C., Zetter, R., and Ferguson, D. K. 2008.
              
A Late Pleistocene palynoflora from the coastal area of Songkhla Lake, 
              southern Thailand.  ScienceAsia 34: 137-145. ( Link)  

Thasod, Y., Ratanasthien, B., Saegusa, H. and Jintasakul, P. 2008. Proboscideans
               Fossils Records from the Northeastern Thailand, In: The Gondwana 13,
               September 15-17, Dali, Yunnan Province, China, p. 197.

จรูญ  ด้วงกระยอม และประเทือง  จินตสกุล. 2551. เต่าเรื่องของซากที่ไม่ซ้ำซากจากโคราช.
              วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. หน้า 26-36. 
 ( PDF.file)

 
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui