หน้าหลัก
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week360
mod_vvisit_counterThis month360
mod_vvisit_counterAll1554795
Who's Online
research 2019

Active Image 

journal publication 

Chanthasit, P. , Suteethorn, S. , Naksri, W. , Tong, H. , Wongko, K. and Sonoda, T. (2019) New 
              Vertebrate Fossil Site from the Early Cretaceous Sao Khua Formation, Sakon Nakhon
              Province, Northeastern Thailand. Open Journal of Geology, 9, 619-622. PDF  

Cavin, L., Deesri, U., Veran, M., Khentavong, B., Jintasakul, P., Chanthasit, P., and Allain,
                R., (2019). A new Lepisosteiformes (Actinopterygii: Ginglymodi) from the Early
                Cretaceous of Laos and Thailand, SE Asia, Journal of Systematic Palaeontology,
                17:5, 393-407.  Link

Tong, H., Naksri, W., Buffetaut, E., Suteethorn, S., Suteethorn, V., Chanthasit, P., Claude,
                J. (2019). Kalasinemys, a new xinjiangchelyid turtle from the Late Jurassic of NE
                Thailand. Geological Magazine.
Link

Yang, F-C, Grote, P.J., and Zhang, S-T. (2019). The evolution of the Mun River in Southeast 
                Asia, and its relationship with the environmental changes in the late Middle
                Pleistocene, based on sedimentologic and palynological evidences. Quaternary
                International 519: 50 – 57. Link

Tong, H., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, S., Cuny, G., Cavin, L., Deesri, U., Martin, 
                J.E., Wongko, K., Naksri, W., Claude, J. (2019). Phu Din Daeng, a new Early
                Cretaceous vertebrate locality on the Khorat Plateau, NE Thailand. Annales de
                Paléontologie. Link

Claude, J., Auetrakulvit, P., Naksri, W., Bochaton, C., Zeitoun, V., Tong, H. (2019). The recent
               fossil turtle record of the central plain of Thailand reveals local extinctions. Annales
               de Paléontologie. Link

Bochaton, C., Hanot, P., Frère, S., Claude, J., Naksri, W., Auetrakulvit, P., Zeitoun, V. (2019). 
               Size and weight estimations of subfossil monitor lizards (Varanus sp. Merrem 1820)
               with an application to the Hoabinhian assemblage of Doi Pha Kan (Late Pleistocene,
               Lampang province, Thailand). Link

Naksri, W., Tong, H., Lauprasert, K., Jintasakul, P., Suteethorn, V., Vidthayanon, C., Claude,              J. 2019. Plio-Pleistocene giant tortoises from Tha Chang sandpits, Nakhon Ratchasima
             Province, Thailand. Annales de Paléontologie.
           Volume 105, Issue 4, October–December 2019, Pages 257-267. https://doi.org/10.1016/j.annpal.2019.06.001

Songtham, W., Kruainok, P., Punwong, P., Mildenhall, D.C. (2019). Depositional environments
             of the meandering Pran Buri River, Southwestern Thailand during the last 1000 years.
             Songklanakarin Journal of Science and Technology.

Chokchaloemwong, D., Hattori, S., Cuesta, E., Jintasakul, P., Shibata, M., Azuma, Y. (2019).
             A new carcharodontosaurian theropod (Dinosauria: Saurischia) from the Lower
            Cretaceous of Thailand. PLOS ONE.14(10): e0222489.    
 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222489.

Tong, H., Naksri, W., Suteethorn, V., Claude, J. 2019. Threatened survivors: Fossil turtles from
           Thailand. In Chanthasit, P. & Khampilang, N. (Eds), The 10th anniversary of Sirindhorn
           Museum: The decade of geological research and museum. pp. 15-18. Kalasin:
           Department of Mineral Resources, Thailand. PDF

Oral presentation

วิภานุ รักใหม่, ปิยะมาศ ภักดีกุล, พรรณเพ็ญ พงษ์โสภา, นันทิดา ยุ่นกระโทก และ พอล โจเซฟ โกรดิ.
           (
2019). การใช้ลวดลายบนผิวเรณูในการจำแนกซากเรณูสกุลก่อ (Quercus) และการตีความ
           แหล่งอาศัยในปลายสมัยไพลสโตซีนตอนกลางของบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา.
Le 3ème La
           Fête Des Dinos: DinoLab, 6-8 April 2019. Khorat Fossil Museum, Nakhon Ratchasima
          (p.19). PDF

Grote, P.J., Rugmai, W., Rugmai, S., Rojviriya, C., Pakawanit, P., Phoovasawat, C., and
               Srichan, S.(2019). Look inside! Synchrotron radiation X-ray microtomography of fossil
               fruits and seeds from Nakhon Ratchasima Province. Le 3ème La Fête Des Dinos:
               DinoLab, 6-8 April 2019. Khorat Fossil Museum, Nakhon Ratchasima (p.10).
 PDF    

Grote, P.J., Rugmai, W., Ploymakda, S., Boriphon, B. and Jumprom, P. (2019). Origin of ropes 
              from an ancient shipwreck in Samut Sakhon Province. In Pongcharoen, C.,
              Sathapattayanon, A., and Tiwutanon, P. (eds.) Programme and Abstract Book, the
              13th Botanical Conference of Thailand, Faculty of Science, Srinakharinwirot University,
              14-15 June 2019 (pp 94 - 95). Bangkok, Thailand.
PDF  

Naksri, W., Jintasakul, P., Duangkrayom, J., Boonchai, N., Chokchaloemwong, D., Grote, P.J.
              (2019). Paleobiodiversity and conservation of fossils in Khorat National Geopark,
              Thailand. The 2nd Young Conservation Scientists Conference, Suranaree University of
              Technology, 24-26 June 2019 (p. 30). PDF  

Chokchaloemwong, D., Hattori, S., Cuesta, E., Shibata, M., Azuma, Y., Naksri, W. and
           Jintasakul, P. (2019). A New Carcharodontosaurian Theropod (Dinosauria; Saurischia)
           from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Nakhon Ratchasima, Thailand.
           International Symposium on Asian Dinosaurs in Mongolia, 24-25 July 2019 (p. 46).
PDF    

Tong, H., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, S., Naksri, W. and Claude, J. (2019). A new
             Shachemydin turtle (Testudines: Cryptodira: Adocidae) from the Early Cretaceous Sao 
             Khua Formation, Khorat Group, NE Thailand. International Symposium on Asian
             Dinosaurs in Mongolia, 24-25 July 2019 (p. 54).
PDF  

Naksri, W., Tong, H., Sonosa, T., Chanthasit, P. and Claude, J. (2019). An accumulation of
             turtle shells in the Early Cretaceous Sao Khua Formation, Khorat Group, NE Thailand.
             International Symposium on Asian Dinosaurs in Mongolia, 24-25 July 2019 (p. 56).
PDF    

Naksri, W., Jintasakul, P., Duangkrayom, J., Boonchai, N., Chokchaloemwong, D., and Grote,
            P.J. (2019). Fossil protection and conservation in Khorat Aspiring UNESCO Global
            Geopark, Thailand. The Int’l Symposium on Cretaceous Biota and the K-Pg boundary
            Jiayin of Heilongjiang China 18-21 August 2019, Jiayin of Heilongjiang China.
PDF   

Jintasakul, P. (2019). Topography and Geology of Khorat Geopark. Symposium on Geological
           Significance of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019, 27-28 August 2019 (pp. 2-3).
PDF       

Songtham, W., Duangkrayom, J., Kruainok, P. and Jenjitpaiboon, K. (2019). Some geological
            signatures created by the cuesta formation in Khorat Geopark, NE Thailand.
            Symposium on Geological Significance of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019, 27-28
            August 2019 (pp.10-18).
PDF           

Grote, P.J. (2019). The Khorat Cuesta and its modern vegetation. Symposium on Geological
            Significance of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019, 27-28 August 2019 (p.26).
PDF    

Sarapirome, S., Thirakultomorn, T., Phetprayoon, T. and Phinyoyang. A. (2019). Morphologic
                 analysis using DEM-GIS for cuesta mapping in the Khorat Geopark. Symposium on 
                 Geological Significance of Khorat Geopark: Khorat Cuesta 2019, 27-28 August
                 2019.(pp. 19-20).  PDF

Songtham, W. (2019). Sustainable uses on the Cuesta dip slopes in the Khorat Geopark, NE 
            Thailand. The 6th Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium Rinjani-Lombok 
            UNESCO Global Geopark, Indonesia, 3-6 September 2019. (p.188).
PDF    

Duangkrayom, J. (2019). Programs for educational development in Khorat Aspiring UNESCO
           Global Geopark, NE Thailand. The 6th Asia Pacific Geoparks Network (APGN)
           Symposium Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark, Indonesia, 3-6 September 2019.
           (p. 80).
PDF    

Naksri, W., Duangkrayom, J., and Jintasakul, P. (2019). Khorat Aspiring Geopark: A Bottom-up
            approach through a hometemple – school model in geoconservation. The 6th Asia
            Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium Rinjani-Lombok UNESCO Global
            Geopark, Indonesia, 3-6 September 2019. (p.147).
PDF     

Poster presentation

Grote, P.J., Rugmai, W., Rugmai, S., Rojviriya, C., Pakawanit, P., Phoovasawat, C., and
             Srichan, S. (2019). Synchrotron radiation X-ray microtomography of fossil fruits and 
             seeds from the Cenozoic of Nakhon Ratchasima Province. The 9th Annual SLRI User
             Meeting 2019: AUM2019. 1 May 2019. Sukosol Hotel, Bangkok.
PDF    

Claude, J., Auetrakulvit, P., Naksri, W., Bochaton, C., Zeitoun, V. and Tong, H. (2019).
             Biodiversity decline in the tropics: Local extinctions revealed by the recent fossil turtle
             record of the central plain of Thailand. International Conference on Biodiversity
             (IBD2019). 22-24 May 2019. Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central
             World, Bangkok.(p.257)
PDF     

Grote, P.J. and Jintasakul, P. (2019). Khorat National Geopark and conservation of
              biodiversity. International Conference on Biodiversity (IBD2019). 22-24 May 2019.
              Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok.(p.374) 
PDF       

 
 
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui