หน้าหลัก arrow กิจกรรมที่ผ่านมา arrow คณะผู้บริหารชุดใหม่
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday84
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week365
mod_vvisit_counterThis month365
mod_vvisit_counterAll1554799
Who's Online
คณะผู้บริหารชุดใหม่

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้คณะผู้บริหารชุดใหม่

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและแต่งตั้ง ผศ. ดร.ประเทือง  จินตสกุล  เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ไม้กลายเป็นหินฯ  ในช่วง 4 ปี  ตั้งแต่ 16 กันยายน 2559 – 15 กันยายน 2563 แล้วนั้น  เพื่อให้การบริหารสถาบันเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการสถาบัน และตามการเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของผู้อำนวยการ  ในวาระใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารสถาบันใหม่ ที่เป็นรองผู้อำนวยการ 3 ฝ่าย ดังนี้
         
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
         
2. ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
         
3. ดร.ดวงสุดา  โชคเฉลิมวงศ์         รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

Active Image

           โดยแนวทางและเป้าหมายใหม่ของสถาบัน  จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับนานาชาติ ในรูปแบบที่เรียก ว่า “โคราชจีโอพาร์ค” หรือ “อุทยานธรณีโคราช”  โดยองค์การยูเนสโกให้การรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก หรือ Khorat UNESCO Global Geopark  ภายใน พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สาขาบรรพชีวินวิทยา และสนับสนุนวิสัยทัศน์   อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

 
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui