หน้าหลัก arrow กิจกรรมที่ผ่านมา arrow เปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday145
mod_vvisit_counterThis week441
mod_vvisit_counterThis month2670
mod_vvisit_counterAll1489020
Who's Online
เปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช

  เปิดที่ทำการสำนักงานอุทยานธรณีโคราช ...แห่งที่ 3  ของประเทศ

 Active Image

         วันที่ 15  สิงหาคม 2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราชด้วย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานอุทยานธรณีโคราช    บริเวณชั้น 2  อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและประชาคมในพื้นที่อุทยานธรณีจาก 5 อำเภอ คือ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ  และเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมพิธีประมาณ 100 คน         
         
สำนักงานอุทยานธรณีโคราช  จัดเป็นสำนักงานอุทยานธรณีระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ  ต่อจากสำนักงานอุทยานธรณีสตูล และสำนักงานอุทยานธรณีผาชันสามพันโบกของจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งทั้ง 3 แห่งกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ก่อนที่จะส่งเอกสารสมัครไปยังยูเนสโก เพื่อให้มีการประเมินสำหรับการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับโลก หรือ
UNESCO Global Geopark ต่อไป  ซึ่งประเทศไทยยังไม่มี  ขณะที่ทั่วโลกมีการรับรองการจัดตั้งแล้วถึง 120 แห่ง  จาก 33 ประเทศทั่วโลก โดยในอาเซียนก็มีแล้ว 3 ประเทศ เริ่มจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม
         
           
หลังจากพิธีเปิดที่ทำการของสำนักงานอุทยานธรณีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช โดยมีมติเห็นชอบในวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งคณะผู้บริหารอุทยานธรณี จำนวน 9 คน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล เป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 5 คน ประกอบด้วย  ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม  ดร.ณัฏฐินี ทองดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  และนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง โดยมีเลขานุการ  คือ นางสงกรานต์  ประจันตเสน  รองเลขานุการ 2 คน  คือ นางสาวภคภรณ์  สิงห์วชิระวรกุล  และนางสาวกรองแก้ว  เจนจิตไพบูลย์  คณะผู้บริหารดังกล่าว เป็นองค์กรบริหารและประสานการพัฒนากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ  ของพื้นที่ 5 อำเภอกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ตามนโยบายของยูเนสโก รัฐบาล จังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการอำนวยการ  รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของอุทยานธรณี ประการสำคัญขณะนี้ คือการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการับรองการจัดตั้งจากองค์การยูเนสโก ประมาณภายใน พ.ศ. 2561         
          
วาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ให้กับคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารอุทยานธรณี ในการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประมาณต้นปี 2561  
         
          
ดังนั้น ด้วยความสนใจตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  นายสุเมธ  อำภรณ์  ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการที่พยายามส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้าน รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล จึงคาดว่าอุทยานธรณีโคราชน่าจะเกิดได้ในระดับสากล ภายใน พ.ศ.2561  เมื่อถึงเวลานั้น  ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 3 ของโลก  ที่มีรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของยูเนสโกทั้ง 3 รูปแบบ ภายในจังหวัดเดียว คือ มรดกโลก (World Heritage)  ที่ป่าดงพญาเย็นและเขาใหญ่  พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ที่สะแกราชและอุทยานธรณี (Geopark)  ในพื้นที่ 5 อำเภอดังกล่าวแล้ว  ต่อจากประเทศอิตาลีและเกาหลีใต้

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui