หน้าหลัก arrow กิจกรรมที่ผ่านมา arrow ระดมความคิดเห็นอุทยานธรณีตาก 9-6-59
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday145
mod_vvisit_counterThis week441
mod_vvisit_counterThis month2670
mod_vvisit_counterAll1489020
Who's Online
ระดมความคิดเห็นอุทยานธรณีตาก 9-6-59
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีจัดการประชุม

ระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก

9 มิถุนายน 2559

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมคณะจัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและกรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาอุทยานธรณีในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะร่วมมือกันในการจัดตั้งอุทยานธรณีในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองในระดับประเทศและระดับโลกโดยยูเนสโก อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากเป็นอุทยานธรณีแห่งที่สอง ต่อจากการจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองการเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก

          อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งอุทยานธรณีในปี 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอสามเงา บ้านตากและอำเภอเมืองตาก มีพื้นที่ 6,428 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 39% ของพื้นที่จังหวัด ความโดดเด่นระดับนานาชาติที่มีส่วนในการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก คือ มีไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ยาวที่สุดในโลก มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับการสร้างเขื่อนคอนกรีตโค้งที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้พื้นที่ทั้งสามอำเภอนี้ยังมีหินและซากดึกดำบรรพ์ครบทุกมหายุคซึ่งเหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาอีกด้วย

          การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไป กว่า 100 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน 5 ยุทธศาสตร์ คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์ การบริหารจัดการอุทยานธรณี การส่งเสริมการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงร่างแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 Active Image Active Image
  
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui