หน้าหลัก arrow กิจกรรมที่ผ่านมา arrow รองนายกเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 27-5-59
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday145
mod_vvisit_counterThis week441
mod_vvisit_counterThis month2670
mod_vvisit_counterAll1489020
Who's Online
รองนายกเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 27-5-59

  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ

27 พฤษภาคม 2559

          รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
พลเรือเอกอิทธิคม  ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางธิดา จงก้องเกียรติ
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว นางสาววรรณศิริ  โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ  พลตรีสมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายสุเมธ อำภรณ์ และคณะ รวมทั้ง
ท่องเที่ยวและกีฬาฯ นายอักษร แสนใหม่ ผู้อำนวยการ ททท. (นครราชสีมา) นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด และคณะผู้บริหาร รวม 40 คน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีแทนอธิการบดีซึ่งไปราชการที่กรุงเทพฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุลและคณะ รวมทั้งผู้บริหารของท้องถิ่น เช่น นางจุรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
นายสมยศ รัตนปรียานุช นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี นายจุล เข็มทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านต่างๆ ในตำบล รวมอีกจำนวน 60 คน ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของสถาบัน รวมทั้งเสนอศักยภาพของโคราช : มหานครแห่งบรรพชีวิน จุดแข็งของท้องถิ่นที่นำไปสู่โคราชจีโอพาร์คที่มีเป้าหมาย ให้ได้รับการรับรองเป็น
UNESCO Global Geopark จากองค์การยูเนสโก ซึ่งจะนำโคราชไปเป็น UNESCO Triple Crown 1 ใน 3 ประเทศของโลก  ร่วมกับประเทศเกาหลีใต้และอิตาลีด้วยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของโคราชที่มีแบรนด์มาตรฐานและเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล 

 Active Image Active Image
  
 Active Image Active Image
          พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้เสนอแนะการดำเนินงานจัดตั้งจีโอพาร์ค ให้ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในประเทศ คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้เป็นจีโอพาร์ค
ระดับประเทศ รวมทั้งการได้ผ่านคณะรัฐมนตรี ก่อนส่งไปยังยูเนสโก โดยในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณีแห่งชาติ ที่เป็นคณะผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง จะช่วยติดตาม รวมทั้งเรื่องการเข้าสู่ ครม. ก็จะให้ดำเนินการได้รวดเร็ว โดยขอให้เดินเป็นขั้นๆ  แม้จะช้า แต่มีความมั่นคงในการเจริญเติบโตและไม่ผิดกฎหมาย ปัญหาต่างๆ ที่มียินดีช่วยแก้ไข

          นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร สนใจเรื่องการจัดตั้งจีโอพาร์คเช่นเดียวกัน โดยได้ขอเอกสารการดำเนินงานด้านจีโอพาร์คทั้งของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯและของอุทยานธรณีสตูล เพื่อการสนับสนุนและประสานการดำเนินงานต่อในระดับกระทรวงและคณะรัฐมนตรี

          เสร็จจากการประชุม มีการมอบของที่ระลึกจากสถาบัน ได้แก่ รูปจำลองช้างดึกดำบรรพ์โคราช 9 สกุลและหนังสือ 2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ แก่บุคคลสำคัญในคณะที่มา
ตรวจเยี่ยม รวม 6 ชุดของที่ระลึก จากนั้นคณะทั้งหมดได้ชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 อาคาร
ของสถาบัน คาดว่าน่าจะเป็นที่พึงพอใจ และคณะทั้งหมดได้เดินทางกลับในเวลา 17.58 น.

          การเดินทางของรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ครั้งนี้ เพื่อการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (5 จังหวัด) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.ณัฏฐินี ทองดี ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เป็นผู้เสนอเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ด้วย ทำให้ที่ประชุมได้เข้าใจถึงสถานการณ์ จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของคลัสเตอร์อารยธรรมอีสานใต้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานโครงการบูรณาการหรือ
เชื่อมโยงกันในระหว่างจังหวัดต่อไป

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui