หน้าหลัก arrow กิจกรรมที่ผ่านมา arrow อบรมการจัดการอุทยานธรณี 14-6-59
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday145
mod_vvisit_counterThis week441
mod_vvisit_counterThis month2670
mod_vvisit_counterAll1489020
Who's Online
อบรมการจัดการอุทยานธรณี 14-6-59

บุคลากรของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
ณ เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

14 – 20 พฤษภาคม 2559
        
นางสาวภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล นักวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัยโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการอุทยานธรณีตาก เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการอุทยานธรณีระดับโลก : การคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Geopark Management : Natural Heritage Conservation towards Sustainable Development) ณ เกาะลังกาวี รัฐเกดาห์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย Academy of Science Malaysia, Ministry of Science, Technology and Innovation (Malaysia) และMalaysian National Commission for UNESCO โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย           
       
การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ มีผู้ร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 คน จาก 12 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณี ระดับโลกโดยยูเนสโก หรือ UNESCO Global Geopark และกรณีศึกษา : การจัดตั้งอุทยานธรณีลังกาวี ในประเทศมาเลเซีย โดยมี Prof. Dr. Nickolas Zouros นายกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก และผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกเลสวอส มาเป็นวิทยากรหลัก

 Active Image Active Image
  
 Active Image Active Image
  
        อุทยานธรณีระดับโลกเป็นหนึ่งใน 3 โปรแกรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ชื่อInternational Geoscience and Geopark Program (IGGP) ขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการอนุรักษ์ที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ ลักษณะ ช่วงเวลา หรือประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญระดับนานาชาติ รวมถึงความงามและโดดเด่นของพื้นที่ โดยเชื่อมโยงเรื่องราวกับมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และมรดกอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ค่านิยม ความเชื่อ เรื่องราวบอกเล่าความเป็นไปของสังคมที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มากว่า 4,600 ล้านปี ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ และผู้บริหารพื้นที่ อาทิ เจ้าของที่ดิน กลุ่มชุมชน ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว คนพื้นเมือง องค์กรและรัฐบาลท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยว การผจญภัย การอนุรักษ์และการสร้างเครือข่ายอุทยานธรณี
        
อุทยานธรณีเป็นรูปแบบใหม่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในมรดกทางธรณีวิทยาธรรมชาติและวัฒนธรรมสำหรับประเทศไทย ดังนั้น องค์ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอุทยานธรณี การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุทยานธรณีในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui