เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterThis month1938
mod_vvisit_counterAll1476813
Who's Online
Hong Kong UNESCO 59

  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หารือแนวทางการจัดตั้งและบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
ณ อุทยานธรณีฮ่องกง (Hong Kong UNESCO Global Geopark) สาธารณรัฐประชาชนจีน

          วันที่ 2124 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมคณะร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทาง ขั้นตอนและองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดตั้งอุทยานธรณีโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ณ อุทยานธรณีฮ่องกง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
         
ในการนี้ Dr. Ka-Ming YEUNG เจ้าหน้าที่อุทยานธรณีอาวุโสกรมการเกษตร ประมงและอนุรักษ์ และ Dr. Young C.Y. Ng นายกสมาคมอนุรักษ์ธรณีวิทยาฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและเสนอให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีฮ่องกง (Hong Kong UNESCO Global Geopark) ร่วมหารือและร่วมสำรวจภาคสนามบริเวณแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญของอุทยานธรณีฮ่องกง บริเวณแหล่งแท่งหินภูเขาไฟหกเหลี่ยมที่มีความสำคัญในระดับโลก และแหล่งหินตะกอนโบราณที่มีอายุกว่า 450 ล้านปี
         
อุทยานธรณี เป็นรูปแบบและเครื่องมือหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและมรดกทางธรณีวิทยาของโลกโดยองค์การยูเนสโก  ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาเรียนรู้และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน อุทยานธรณีฮ่องกง มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นอุทยานธรณีที่สามารถปกป้องมรดกธรณีวิทยาซึ่งเป็นหินภูเขาไฟ อายุกว่า 140 ล้านปี และหินตะกอนที่มีอายุกว่า 450 ล้านปี ที่มีคุณค่าระดับโลกไว้ได้อย่างดี ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและข้อจำกัดของที่ดิน พื้นที่อุทยานธรณีฮ่องกงทั้งหมดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากพระราชกฤษฎีกาพื้นที่สาธารณะและพระราชกฤษฎีกาพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล (The Country Parks Ordinance and Marine Parks Ordinance) ซึ่งรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนชาวฮ่องกงให้การสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานธรณีอย่างจริงจัง

 Sample Image Sample Image
  
 Sample Image Sample Image
  
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui