หน้าหลัก arrow กิจกรรมที่ผ่านมา arrow สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week25
mod_vvisit_counterThis month1939
mod_vvisit_counterAll1476814
Who's Online
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
 

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

เลือก ผศ. ดร.ประเทือง จินตสกุล  เป็นนายกสมาคมคนใหม่

 

19 กุมภาพันธ์  2559  สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดประชุมวิชาการประจำปี 2558  เรื่อง ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และได้เชิญ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล เป็นผู้อภิปรายคนหนึ่งในหัวข้อเรื่อง“ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย : ภูมิศาสตร์กายภาพ” และในช่วงสุดท้ายของการประชุม มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม เพื่อเลือกนายกสมาคมแทนคนปัจจุบัน คือ ผศ.สิริพร เกรียงไกรเพชร  ซึ่งหมดวาระในปี พ.ศ. 2558  ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ ผศ. ดร.ประเทือง จินตสกุล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นนายกสมาคมภูมิศาสตร์ฯ คนที่ 13 (2559-2561)

          สมาคมภูมิศาสตร์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2518  โดยมี ศ.เกียรติคุณ พันเอก (พิเศษ)
พูนพล  อาสนะจินดา เป็นนายกสมาคมคนแรก (2519-2522)  และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสมาคม 5 ประการด้วยกัน คือ  1) เผยแพร่ความรู้วิชาภูมิศาสตร์  2) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในวิชาภูมิศาสตร์ทุกสาขา  3) ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้วิชาภูมิศาสตร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  4) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม  องค์กรทั้งภายในและระหว่างประเทศ  และ 5) แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

          ในวันที่ 14 มีนาคม 2559  นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริหารสมาคมชุดเดิม  จะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  เพื่อถวายหนังสือที่ระลึกในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย”  รวมทั้งเพื่อกราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงนายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่  ณ ตึกชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  กรุงเทพฯ

 
Active Image
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui