หน้าหลัก
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week360
mod_vvisit_counterThis month360
mod_vvisit_counterAll1554795
Who's Online
research 2011

 Sample Image

Shibata, M., Jintasakul, P., and  Azuma, Y., (2011).  A new Iguanodontian dinosaur from
               the Lower  Cretaceous  Krok Kruat  Formation, Nakhon Ratchasima in
               northeastern Thailand.  Acta Geologica Sinica – English Edition 85 (5):
               969 – 976.

Songtham, W.,  Mildennall,D.C.,  Jintasakul, P., and  Duangkrayom, J. (2011). Evidence of
                sedimentary  Deposits generated by an Early Pleistocene meteor impact in
                northeastern Thailand. International Conference  on  Geology,
             Geotechnology and Mineral Resources of Indochina GEOINDO 2011
. 1-3
                December  2011, KhonKaen, Thailand. (PDF.file)  
 

Claude, J., Naksri, w., Boonchai, N., Buffetaut, E.,  Duangkrayom, J., Laojumpon, C.,
                Jintasakul, P., Lauprasert, K., Martin, J., Suteethorn, V., Tong, H. (2011).
                Neogene retiles of northeastern  Thailand and their paleogeographical
                significance.  Annales de Paléontologie
  97: 113-131. (Link)

Azuma, Y., Jintasakul, P., Shibata, M., Hanta, R., Thasod, Y. (2011). New
                carcharodontosaurian theropod materials from the Lower Cretaceous Khok
                Kruat  Formation in Northeastern Thailand. In World Conference
             on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
 28  November -
                2 December 2011, Thailand. (PDF.file) 

Vidthayanon, C., Jintasakul, P. (2011). Quaternary Deposit of Vertebrate Fossils in
                Lower  Chao Phraya Basin, Central Thailand. In  World Conference on
             Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
 28  November – 2
                December 2011,Thailand.  (PDF.file)

Shibata, M., Jintasakul, P. Azuma, Y., Hanta, R., Thasod, Y., Yabe, A., Jenjitpaiboon,
                K. (2011). A partial skull of iguanodontian dinosaur from the Lower Cretaceous
                Khok Kruat Formation. In World Conference on Paleontology and Stratigraphy 
             (WCPS 2011),
 28 November-2 December  2011,Thailand. (PDF.file) 

Deng, T., Hunta, R., Jintasakul, P. (2011). A new species of the rhinoceros  Aceratherium
 
              from the Late Miocene of Nakhon Ratchasima, northeastern Thailand. In World 
            Conference on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 
               2 December  2011,Thailand.  (PDF.file) 

Deesri, U., Jintasakul, P., Lauprasert, K., Suteethorn, V., Cavin, L. (2011).  First evidence 
               of a Semionotiform fish (Actinopterygii, Holostei) from the Late Jurassic Phu
               Kradung Formation of Nakhon Ratchasima, northeastern Thailand.  In World
            Conference on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 
               2 December  2011,Thailand (PDF.file)

Thasod, Y., Jintasakul, P. (2011). Gomphotherium (Proboscidea, mammalia)
               FromNakhon Ratchasima province, Thailand
.
In World Conference 
            on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 2 December
               2011,Thailand.  (PDF.file)

Chitnarin, A., Crasquin, S., Tepnarong, P., Thanee, N. (2011). Early Permian
                ostracods from the Tham Nam Maholan section, Loei Province, northeastern
                Thailand  the paleoecological insight. In World Conference on Paleontology
             and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 2 December  2011,Thailand.

             (PDF.file)

Noda, Y., Jintasakul, P. (2011). Bivalves from the Lower Cretaceous Khok Kruat
                 Formation at the dinosaur excavation site in Nakhon Ratchasima, NE Thailand.
                 In World Conference on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011), 
                
 28  November – 2 December  2011,Thailand. (PDF.file)

Boonchai, N.,  Grote, P.J., Jintasakul, P., Zhang, W., Wang, Y., Zheng, S. (2011). Diversity
                 and Paleoenvironment of Petrified Trunks in Nakhon Ratchasima Northeast
                 Thailand”  In World Conference on Paleontology and Stratigraphy
              (WCPS 2011),
28  November – 2 December  2011,Thailand.  (PDF.file)

Songtham, W., Tepwimolphetkul, S., Indrawooth P., Mildenhall, D.C. (2011). Settlement of
                  Dvaravati cities beyond the Late Holocene marine regression in lower central
                  plain of Thailand. In World Conference on Paleontology and Stratigraphy
              (WCPS 2011),
28  November – 2 December  2011,Thailand.  (PDF.file)

Jintasakul, P., Hanta R., Duangkrayom J., Songtham  W.(2011). Potential fossil sites for
                  PaleoPark in Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand. In World
              Conference on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 
                  2 December  2011,Thailand.  (PDF.file) 

Shibata, M., Nakahara, Y., Azuma, Y., Jintasakul, P., Hanta, R., Thasod, Y., Jenjitpaiboon, 
                  K., Khonchoho, W., Duangkrayom, J., Boonchai, N. (2011).  Reconstruction
                  of aniguanodontian skull from Thailand. In World Conference 
              on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 2 December
                  2011,Thailand. 
(PDF.file) 

Yukawa, H., Noda, Y., Jintasakul P., Azuma, Y., Suzuki S., (2011). Depositional
                 environment of the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation at the
                 dinosaur site  of Nakhon Ratchasima Province NE Thailand. In World
              Conference on Paleontology and Stratigraphy (WCPS 2011),
28  November – 
                  2 December  2011,Thailand. (PDF.file)

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui