หน้าหลัก arrow เกี่ยวกับสถาบันฯ
เมนูหลัก
Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday52
mod_vvisit_counterYesterday163
mod_vvisit_counterThis week837
mod_vvisit_counterThis month6891
mod_vvisit_counterAll1581643
Who's Online
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประวัติความเป็นมา

Image

 
 

Image

 

             สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีกำเนิดมาจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัดในเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า
   ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537   ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครราชสีมาขณะนั้น  เป็นผู้อภิปรายถึงสถานการณ์วิกฤติของไม้กลายเป็นหิน  พร้อมทั้งเสนอโครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน  และพิพิธภัณฑ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร  สุภสร ซึ่งร่วมประชุมอยู่ด้วย  ได้ประกาศสนับสนุนการอนุรักษ์ตามโครงการดังกล่าว  และได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท  ให้กับสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  จัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และออกแบบพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น
           
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ก่อเกิดบนที่ดิน จำนวน 80.5 ไร่  ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์จาก อบต.สุรนารี  ทำให้มีการลงทุนโครงการในช่วงที่ผ่านมารวมกว่า 180 ล้านบาท  ส่วนสำคัญเกิดจากความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การสนับสนุน  โดยนายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  และจากการประสานงานของนายแพทย์ วรรณรัตน์  ชาญนุกูล  รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา   เพื่อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์  รวมทั้งถนนและงานภูมิทัศน์  สำหรับหน่วยงานอื่นที่สนับสนุน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด  ททท.นครราชสีมา  อบต.สุรนารี  เป็นต้น

 Image

  
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-370739-40 โทรสาร.044-370742

Design By August_mui