เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ขั้นตอนการจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์

 1. โทรศัพท์มาจองวันและรอบในการเข้าชม กับเจ้าหน้าที่ เบอร์ 044-370739-40 มือถือ 080-1651070
 2. เมื่อได้รอบการเข้าชมแล้วทำหนังสือยืนยันการเข้าชม  ดังนี้
  2.1  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
  2.2  แจ้งชื่อโรงเรียน  จำนวนนักเรียน , คณะครู , ผู้ปกครอง ตามจำนวนที่จะเข้าชม
  2.3  ส่งหนังสือขอเข้าชม ทางโทรสาร ที่เบอร์ 044 – 370742 หรือส่งมาทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  หรือ ส่งมาตามที่อยู่ 184 ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง หมู่ 7  บ้านโกรกเดือนห้า  ต.สุรนารี  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
 3. นักท่องเที่ยวควรมาถึงพิพิธภัณฑ์ก่อนรอบที่จองไว้กรณีที่มาไม่ทันรอบจองให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนเป็นอันดับแรก  เพื่อหารอบที่ว่างให้ท่านได้เข้าชมในรอบถัดไป
  หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึง
 4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน
 5. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 044-370739-40  มือถือ 080-1651070  แฟกซ์  044-370742  ไลน์: museum  เฟสบุค: พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน หรือ https://www.facebook.com/koratfossil   เว็บไซต์ www.khoratfossil.org


ขั้นตอนการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 1. เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงพิพิธภัณฑ์ ให้ติดต่อชำระค่าบัตรเข้าชม
 2. นักท่องเที่ยวถือบัตรคนละ 1 ใบ
 3. ควรทำธุระส่วนตัวให้แล้วเสร็จก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 4. แสดงบัตรเข้าชมต่อมัคคุเทศก์
 5. รับฟังคำแนะนำเบื้องต้นจากมัคคุเทศก์
 6. เข้าชมตามลำดับที่มัคคุเทศก์แนะนำ

 

รอบการเข้าเยี่ยมชม

วันอังคาร – วันศุกร์  มีรอบดังนี้   (นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแบบทัวร์โรงเรียนหรือหน่วยงาน)

9.00    9.15    9.30    9.45    10.00  10.15  10.30  10.45  11.00  11.15  11.30  11.45

12.00  12.15  12.30  12.45  13.00  13.15  13.30  13.45  14.00  14.15  14.30  14.45

15.00  15.15  15.30  15.45  16.00

วันเสาร์ – วันอาทิตย์  มีรอบดังนี้  (นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแบบ walk in)

9.00    9.30    10.00  10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30  14.00  14.30

15.00  15.30  16.00

 

อัตราค่าบริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

นักเรียนอนุบาล-ปวช.                                 20      บาท
นักศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี                          30      บาท
ผู้ใหญ่                                                    50      บาท
เด็กต่างชาติ (Youth)                                 50      บาท
ชาวต่างชาติ (Foreigner)                          120      บาท
พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)        ฟรี (บริจาคตามศรัทธา)
ผู้ทุพพลภาพ                                            ฟรี

 

กฏระเบียบการเข้าชม

 1. ห้ามจับฟอสซิล
 2. ห้ามส่งเสียงดัง
 3. ห้ามวิ่ง
 4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าในอาคารพิพิธภัณฑ์
 5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารพิพิธภัณฑ์
 6. ไม่ควรนำกระเป๋าใบใหญ่ๆ มา
 7. ผู้ที่มีอาการไม่สบาย เช่น  มีไข้  เป็นไข้หวัด  ไม่ควรเข้าชมพิพิธภัณฑ์